WWW.NAFTA.XMC.PL

.:: Translator ::.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanHebrewHungarianItalianJapaneseNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedish

Dotychczasowe skutki NAFTA

Wymiana wewnątrzregionalna:

– znaczne przyspieszenie wzajemnych obrotów handlowych partnerów. Zarówno po stronie eksportu jak i importu. W ciągu trzech lat swej działalności eksport towarowy pomiędzy krajami członkowskimi wzrósł o ponad 63%,

– Największy udział w handlu wewnątrz ugrupowania mają obroty handlowe Stanów Zjednoczonych z Kanadą i Meksykiem. Kanada jest najważniejszym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, i to zarówno po stronie amerykańskiego eksportu jak i importu. Natomiast Meksyk zajmuje drugą pozycję wśród importerów amerykańskiego eksportu towarowego, wyprzedzając Japonię, oraz trzecią pozycję wśród głównych dostawców eksportu towarowego na ten rynek (po Kanadzie i Japonii),

– Meksyk stał się drugim, co do wielkości (po Kanadzie), odbiorcą towarów konsumpcyjnych produkowanych w USA, a w tempie ponad 20% rocznie rozwija się amerykański eksport produktów zaopatrzeniowych dla meksykańskiego przemysłu,

– jednocześnie jeszcze szybciej rośnie eksport Kanady i Meksyku na rynek USA. Było to spowodowane z jednej strony liberalizacją w ramach NAFTA, a z drugiej ożywieniem gospodarczym w USA, powodującym wzrost popytu importowego,

– ciągle niewielka jest wartość handlu kanadyjsko-meksykańskiego. Chociaż powiększa się on bardzo szybko,

– NAFTA nie spowodowała żadnych istotnych zmian pomiędzy krajami członkowskimi w handlu rolnym. Kanada znajduje się na drugim, a Meksyk na trzecim miejscu wśród odbiorców amerykańskiego eksportu rolnego, natomiast Kanada zajmuje pierwsze, a Meksyk drugie miejsce, jako dostawcy amerykańskiego importu rolnego,

– ponad cztery piąte towarowego eksportu meksykańskiego i kanadyjskiego trafia na rynek amerykański, co świadczy o wielkim uzależnieniu tych dwóch krajów od rynku USA.

b) inwestycje:

– dzięki NAFTA Meksyk stał się jednym z najważniejszych na świecie miejsc napływu kapitału zagranicznego,

– w latach 1985-1995 skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które napłynęły do Meksyku, wyniosła 44,1 mld USD i dawało to Meksykowi 10 pozycję (Kanada- 9 pozycja 60,9 mld USD) wśród krajów- importerów kapitału,

– USA są największym importerem lokat bezpośrednich, przyjęły w latach 1985-1995 kapitał o wartości 477,5 mld USD,

– jedną z podstawowych przyczyn znacznego napływu inwestycji bezpośrednich do krajów członkowskich NAFTA, a w szczególności do Meksyku, są jej reguły pochodzenia, które mają efekt protekcjonistyczny i tym samym decydujący o lokowaniu inwestycji bezpośrednich,

– Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mają pozytywny wpływ na rentowność firm meksykańskich. Meksykańskie firmy leżące w pobliżu firm zagranicznych mają tendencję do eksportowania większej części swojej produkcji niż pozostałe,

– obawy budzi fakt znacznego napływu kapitału spekulacyjnego do Meksyku. W razie pogorszenia prognoz dla meksykańskiej gospodarki tacy inwestorzy natychmiast wycofują swoje kapitały, co powoduje poważne perturbacje w budżecie.

c) zagrożenia:

– problem znaczącego wzrostu uregulowań i biurokracji, zwłaszcza w obszarach, gdzie one dotąd nie występowały,

-trudności przy odprawach celnych wzorów i próbek, zwłaszcza na meksykańskich lotniskach,

– Meksyk żąda ponadto hiszpańskiego nazewnictwa i odpowiednich informacji na metkach towarów,

– wprowadzone przez Meksyk nowe standardy jakościowe na wiele produktów,

– w NAFTA pozostawiono niektóre możliwości administracyjnego regulowania wzajemnej współpracy. Nie chroni ona Meksyku przed takimi postępowaniami antydumpingowymi w USA, jakimi podlegają inne kraje, spoza ugrupowania. NAFTA nie wyklucza także stosowania klauzul ochronnych wobec Meksyku,

– dodatkowe bilateralne porozumienia dotyczące rynku pracy i ochrony środowiska dają z kolei USA nowe możliwości w kwestii procedur rozstrzygania sporów z Meksykiem, umożliwiających nakładanie kar rzędu 20 mln USD,

– problem walki z narkotykowymi kartelami, prania w Meksyku brudnych pieniędzy przez firmy amerykańskie i nielegalnej emigracji.