WWW.NAFTA.XMC.PL

.:: Translator ::.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanHebrewHungarianItalianJapaneseNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedish

NAFTA-Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu.

Zaczęła funkcjonować 1.01 1994r. Podpisanie tego układu poprzedzone było wieloma latami negocjacji. Ich początek można określić na połowę lat 80-tych a, więc okres tworzenia jednolitego rynku europejskiego, co oznaczało dla Kanady i USA potencjalną stratę rynków europejskich. 1.01. 1989r. weszła w życie pełna umowa wolnohandlowa CUSFTA (Kanada-USA). NAFTA stanowiła nową, ulepszoną wersję CUSFTA, rozszerzoną o Meksyk. 12.08 1992r. została uzgodniona treść porozumienia NAFTA, a 31.12.1992r. została podpisana przez prezydentów USA, Meksyku i premiera Kanady.

[Czytaj Więcej…]

CELE NAFTA

Utworzenie NAFTA budziło obawy krajów trzecich o utratę jej rynków oraz o zwiększenie jej konkurencyjności na rynku wewnętrznym jak i na rynkach innych krajów. Oczekiwanym efektem integracji tych trzech krajów jest wzrost ich dobrobytu, wzrost korzyści ze skali produkcji i zbytu oraz rozszerzenia możliwości korzystnej specjalizacji w wyniku liberalizacji handlu. Zmniejszenie różnic w wysokości wynagrodzeń (USA-Meksyk) oraz oczekiwany napływ inwestycji do Meksyku. W wyniku koordynacji przepisów dotyczących ochrony środowiska, stan środowiska naturalnego na całym kontynencie powinien ulec stopniowej poprawie.

[Czytaj Więcej…]

Motywy utworzenia NAFTA

Dla USA

Polityczne:

– utrzymanie proamerykańskiej polityki oraz scementowanie zmian strukturalnych zachodzących w gospodarce meksykańskiej,

– zwiększenie dostępu meksykańskiego przemysłu do rynku USA, chodzi o poparcie dla ekonomicznego rozwoju Meksyku, jako modelu dla innych, silnie zadłużonych i politycznie niestabilnych krajów Ameryki Łacińskiej i Centralnej,

[Czytaj Więcej…]

Dotychczasowe skutki NAFTA

Wymiana wewnątrzregionalna:

– znaczne przyspieszenie wzajemnych obrotów handlowych partnerów. Zarówno po stronie eksportu jak i importu. W ciągu trzech lat swej działalności eksport towarowy pomiędzy krajami członkowskimi wzrósł o ponad 63%,

– Największy udział w handlu wewnątrz ugrupowania mają obroty handlowe Stanów Zjednoczonych z Kanadą i Meksykiem. Kanada jest najważniejszym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, i to zarówno po stronie amerykańskiego eksportu jak i importu. Natomiast Meksyk zajmuje drugą pozycję wśród importerów amerykańskiego eksportu towarowego, wyprzedzając Japonię, oraz trzecią pozycję wśród głównych dostawców eksportu towarowego na ten rynek (po Kanadzie i Japonii),

[Czytaj Więcej…]

NAFTA Główne postanowienia

Głównym celem North American Free Trade Agreement (NAFTA) jest stworzenie strefy wolnego handlu między trzema państwami: Kanadą, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. Umowa ma na celu zmniejszenie barier handlowych między tymi krajami i ułatwienie przepływu towarów, usług i inwestycji.

[Czytaj Więcej…]