WWW.NAFTA.XMC.PL

.:: Translator ::.

ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanHebrewHungarianItalianJapaneseNorwegianPolishPortugueseRussianSpanishSwedish

NAFTA-Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu.

Zaczęła funkcjonować 1.01 1994r. Podpisanie tego układu poprzedzone było wieloma latami negocjacji. Ich początek można określić na połowę lat 80-tych a, więc okres tworzenia jednolitego rynku europejskiego, co oznaczało dla Kanady i USA potencjalną stratę rynków europejskich. 1.01. 1989r. weszła w życie pełna umowa wolnohandlowa CUSFTA (Kanada-USA). NAFTA stanowiła nową, ulepszoną wersję CUSFTA, rozszerzoną o Meksyk. 12.08 1992r. została uzgodniona treść porozumienia NAFTA, a 31.12.1992r. została podpisana przez prezydentów USA, Meksyku i premiera Kanady.

Utworzenie NAFTA to utworzenie potężnego rynku pod względem obszaru (prawie 22 mln km²) jak i ilości konsumentów (blisko 415 milionów ludzi, wytwarzających produkt krajowy brutto, stanowiący jedną trzecią produktu światowego).

Jest to pierwszy układ obejmujący na równych prawach dwa kraje wysoko rozwinięte i trzeci rozwijający się. Fakt integracji gospodarek rozwiniętych z gospodarką rozwijającą się, o tak znaczących różnicach w wyposażeniu w zasoby, dochodach na mieszkańca, stopniu protekcji zewnętrznej, rozwiązaniach instytucjonalnych-może powodować obawy, że efekty przesunięcia handlu będą znaczne.

Szacowano, że w NAFTA dynamika efektu przesunięcia inwestycji może mieć większe znaczenie niż statyczny efekt przesunięcia handlu. NAFTA nie ogranicza się jedynie do znoszenia barier handlowych, takich jak cła i ograniczenia ilościowe. Klauzulą narodową objęte zostały także handlowe aspekty inwestycji zagranicznych, standardy techniczne i ochrony środowiska. Może to oznaczać przesuniecie inwestycji na korzyść przepływów inwestycyjnych wewnątrz NAFTA, kosztem krajów trzecich. Może to mieć istotne znaczenie w kontekście wzrostu światowej konkurencji na kredyty zagraniczne i zmniejszonej ich podaży przez regiony uprzednio nadwyżkowe.

Stworzenie NAFTA oznaczało stworzenie rynku porównywalnego, a nawet pod pewnymi względami ( potencjał ludnościowy, rozmiary PKB) przewyższającego swymi rozmiarami UE, ale ustępującego jej pod względem rozmiarów wymiany handlowej.

NAFTA to silny blok polityczny będący przeciwwagą dla polityki realizowanej przez główne podmioty światowej sceny politycznej: Unię Europejską i Japonię.

NAFTA w istotny sposób oddziałuje na handel światowy i to zarówno po stronie importu-są to, bowiem rynki absorbujące znaczny import, jak i po stronie eksportu-strefa wolnego handlu prowadzi do realokacji zasobów i do ekspansji eksportu.

W latach 1995-2000 eksport towarów wewnątrz NAFTA wzrósł o 171,5% (281,97mln USD). Całkowity udział eksportu towarów ugrupowania w eksporcie światowym w tym samym okresie wzrósł o 2,2%. Obecnie stanowi jedna piątą eksportu światowego.